Πολιτεία

Πολιτεία

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Καταγγελία Υπ. Παιδείας: Η Τράπεζα Θεμάτων έγινε μόνο για να πληρωθεί!


Δεν έγινε για να βοηθήσει την εκπαίδευση

Καταγγελία Υπ. Παιδείας: Η Τράπεζα Θεμάτων έγινε μόνο για να πληρωθεί!

Οριστική είναι η κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των κυρίων Μπαλτά και Κουράκη κατά τις τοποθετήσεις τους στις προγραμματικές δηλώσεις. 
Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο Υπουργός με το θεσμό αυτόν, που τον είχε υπερασπιστεί με θέρμη η προηγούμενη πολιτική ηγεσία, και είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό των μετεξεταστέων συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. 
Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι «δεν υπάρχει μεγαλύτερη διάλυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την τράπεζα θεμάτων» ενώ συνέχισε τονίζοντας ότι «η τράπεζα θεμάτων δεν έγινε για να βοηθήσει την εκπαίδευση, όπως αρχίζουμε να βλέπουμε στο Υπουργείο. Είναι έργο που έγινε όχι για τη χρησιμότητά του, αλλά για να πληρωθεί. Είναι από αυτά τα περίεργα έργα, που δεν γίνονται επειδή χρειάζονται, αλλά γίνονται επειδή κάποιοι θέλουν να πληρωθούν ή να πληρώσουν γι’ αυτά τα έργα». 
Όπως έχει γράψει news.gr η Τράπεζα Θεμάτων κόστισε 1.570.000 ευρώ γεγονός που το επεσήμανε και ο κ. Κουράκης που υπογράμμισε ότι με τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να είχαν προσληφθεί 1.000 αναπληρωτές για τις ανάγκες των σχολείων. 
Ο κ. Μπάλτας μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι "η τράπεζα θεμάτων είναι ένα

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Πόσο κόστιζαν τα πολυτελή βουλευτικά αυτοκίνητα. Ανάμεσά τους και οι δύο θωρακισμένες BMW


BMW SECURITY«Αυλαία» πέφτει για τα βουλευτικά αυτοκίνητα, τα οποία εδώ και πολλά χρόνια είχαν καθιερωθεί, έτσι ώστε να μετακινούνται οι εκάστοτε βουλευτές. Αυτό ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, και φαίνεται ότι κάπως έτσι παύει ένα προνόμιο που -πέρα από τους συμβολισμούς- κόστιζε αρκετά χρήματα τα οποία προέρχονταν από τον προϋπολογισμό της Βουλής.

Μέχρι τα μισά της δεκαετίας του 1980, οι βουλευτές δικαιούνταν να αγοράσουν αφορολόγητα αυτοκίνητα μέχρι 2000 κ. εκ. Τα προηγούμενα χρόνια, μπορούσαν να προμηθεύονται Ι.Χ σε τιμές προσιτές από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, (ΟΔΔΥ)ο οποίος διέθετε έναν υπολογίσιμο στόλο κατασχεμένων αυτοκινήτων.
Επί Προεδρίας Απόστολου Κακλαμάνη, η Βουλή κατέφυγε στη λύση της μίσθωσης μέσω Leasing, παρέχοντας Ι.Χ με συμβάσεις τριετείς, ενώ με παρέμβαση του επόμενου Προέδρου Φ. Πετσάλνικου, συμφωνήθηκε να δίνονται αυτοκίνητα 1.400 κ. εκ. για τους βουλευτές της Αθήνας και 1.800 κ.

"Ανάσα αξιοπρέπειας"

"Ανάσα αξιοπρέπειας"

ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ!ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ!

Δημοσιεύουμε όλο το ΦΕΚ:

 

Στην απόφαση του με αριθμό 3 και θέμα τη «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ενιαίων θέσεων Ειδικών Συμβούλων - Συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και αποσπασμένων υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα», ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης και ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης συνυπογράφουν τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 55 παρ. 1, 3, 4 και 6, 56, 57 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α ́98),
β) της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α ́143),
γ) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α ́194).
2. Το π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 21).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 117.614,00 ευρώ περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος 2015, και 128.700,00 ευρώ περίπου, για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες αυτές θα καλυφθούν, όσον αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος, από πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ 23−660, ΚΑΕ Ομάδων 0200).
Κατά τα επόμενα έτη, η προκαλούμενη δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται κατ’ έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
4. Τις αποφάσεις ανάληψης των ποσών μισθοδοσίας του ΕΦ 23−660 του προϋπολογισμού έτους 2015 με α/α 582, 583, 584, 585, 586, 587/17−12−2014, όπως καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε., αποφασίζουμε:
Συνιστάται, από 27−1−2015, Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για να επικουρεί στο έργο του τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, του οποίου η θέση συστάθηκε με το π.δ. 25/2015 (Α ́ 21).
Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο συνιστώνται για την εκπλήρωση του σκοπού του δέκα (10) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και πέντε (5) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων − ειδικών συνεργατών.
Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο για την εκπλήρωση του σκοπού του, αποσπώνται μέχρι πέντε (5) υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πιότρ Κροπότκιν, ο αναρχικός πρίγκηπαςΠαρουσιάζουμε τη  ζωή και το έργο του μεγάλου Ρώσου διανοητή και θεωρητικού του αναρχισμού, Πιότρ Αλεξέγεβιτς Κροπότκιν. Η επανάσταση, οι ιδέες του σύγχρονου σοσιαλισμού, η κομμούνα του αναρχικού κομμουνισμού και τα όνειρα για ελευθερία και ευημερία, όπως τα οραματίστηκε ο "Αναρχικός Πρίγκηπας", 94 χρόνια μετά τον θάνατό του στις 8 Φεβρουαρίου 1921.
Του Θανάση Κρεκούκια
"Δικό μας καθήκον είναι πρώτα να εντοπίσουμε με την ανάλυση της κοινωνίας, τις χαρακτηριστικές της τάσεις σε κάποια δεδομένη στιγμή της εξέλιξής της και να τις προβάλουμε καθαρά. Στη συνέχεια να θέσουμε σε πρακτική εφαρμογή τις τάσεις αυτές στις σχέσεις μας με όλους όσους σκέφτονται σαν εμάς. Και τέλος, από σήμερα κιόλας, μα κυρίως στη διάρκεια της περιόδου της επανάστασης, να γκρεμίσουμε τους θεσμούς καθώς και τις προκαταλήψεις

ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΗΝΟΥ!!!!!

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Εξαιρετικό άρθρο!Τροφή γιά σκέψη!!!

ΗΠΑ - Ρωσία - Κίνα: Μάχες επιρροής σε μια κατακερματισμένη κεντρική Ασία

 

Επιμέλεια: Χάρης Λογοθέτης
Ο έλεγχος των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών της Ασίας, που θεωρείται πολύ σημαντικό στρατηγικό διακύβευμα, τροφοδοτεί ανταγωνισμούς μεταξύ διαφόρων μεγάλων δυνάμεων. Όμως, η αμερικανική διείσδυση δεν θεωρείται παρά προσωρινή, ενώ είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αποφανθεί κανείς εάν η οικονομική επέκταση της Κίνας θα θέσει σε δεύτερη μοίρα τα ρωσικά συμφέροντα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις, αρκετά εσωστρεφείς, πέντε χώρες της περιοχής, θα ήταν να σταματήσουν να προκαλούν το ενδιαφέρον.

Του ειδικού απεσταλμένου μας Régis Genté*
Διασχίζοντας την κεντρική Ασία, από τα υψίπεδα του Παμίρ μέχρι τις αχανείς

To My School στον ΠροϋπολογισμόΤούλα Τριανταφύλλου*

Η εφαρμογή του συστήματος My School ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων επειδή αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα συλλογής προσωπικών δεδομένων των μαθητών και μάλιστα χωρίς τη συναίνεση των γονέων τους, που δεν έχουν συσχέτιση ή συνάφεια ή υποχρεωτικότητα με τη σχολική φοίτηση. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κάνοντας δεκτές τις προσφυγές που έγιναν κατά το μέρος ότι συλλέγονται προσωπικά δεδομένα μαθητών, που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες διατάξεις, εξέδωσε απόφαση με την οποία υποχρεώνεται το ΥΠΑΙΘ στη λήψη μιας σειράς μέτρων ασφαλείας υψηλού επιπέδου, καθώς και στην υποβολή προς την Αρχή αυστηρού σχετικού χρονοδιαγράμματος.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα το οποίο παραβιάζεται με το πρόσχημα του εκσυγχρονισμού. Με την ψηφιακή πλατφόρμα My School, τα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων μαθητών γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας για σημερινή ή μελλοντική εκμετάλλευση. Διαχειριστής της πλατφόρμας και

Σκοτεινές πτυχές του παρελθόντος της Άνγκελα Μέρκελ υποστηρίζουν πως φέρνουν στο φως οι Anonymous, που κατηγορούν την Γερμανίδα καγκελάριο για σχέσεις με νεοναζί αλλά και με τη Στάζι!

Όλα ξεκίνησαν από ένα post στο Facebook των Anonymous. Σε αυτό δημοσιεύονται φωτογραφίες, που πάντως δεν βλέπουν πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, της Άνγκελα Μέρκελ από τα νεανικά της χρόνια στο ανατολικό Βερολίνο.

Μαζί της είναι νεαροί με ξυρισμένα κεφάλια. Οι γνωστοί σκίνχεντ, πολλοί από τους οποίους ήταν νεοναζί. Ένας μάλιστα φαίνεται να χαιρετά ναζιστικά. 

"Πρώτα μέλος των FDJ, μετά κατάσκοπος του Ανατολικού Βερολίνου, στη συνέχεια παρέα με τους skinheads και τώρα καγκελάριος της Γερμανίας. Αυτό που λέμε μετεωρική καριέρα κυρία Μέρκελ", είναι το μήνυμα που συνοδεύει τις φωτογραφίες...
Οι Anonymous ξεμπροστιάζουν τη Μέρκελ: Ξέρουμε πως έκανες παρέα με νεοναζί


Zuerst FDJlerin mit Propagandauftrag, dann als IM-Erika als Spitzel für die Staatssicherheit der DDR unterwegs, nach der Wende Umschulung zum »Skinheadgirl« und zu guter Letzt amerikanische Kanzlerin der BRD. Das nennen wir mal eine steile Karriere, Frau Angela Merkel.^^

«Πρώτα FDJlerin με Propagandauftrag, στη συνέχεια, όπως του Erika, ως κατάσκοπος για της Στάζι, μετά τη γερμανική ενοποίηση, επανεκπαίδευση να το» κορίτσι ταραχοποιός «και τέλος το αμερικανικό καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ονομάζουμε εκείνη τη στιγμή μια γυναίκα καριέρας, Angela Merkel. ^ ^
 

Μέρκελ σε Ολάντ: Σκάσε ηλίθιε! Η Ελλάδα είναι.

Μέρκελ σε Ολάντ: Σκάσε ηλίθιε! Η Ελλάδα είναι...

Ο Φρανσουά Ολάντ κάνει το λάθος να μπερδέψει την Ελλάδα με την Ουκρανία. Μιλάει για απόλυτη δυστυχία και μιζέρια του λαού που “πληρώνει” τις φιλοδοξίες ενός ηγέτη...

Δυστυχώς, όμως, ο προέδρος της Γαλλίας την... πατάει, μιας και η χώρα που βλέπει δεν είναι η Ουκρανία και ο λαός δεν είναι δυστυχισμένος λόγω του Πούτιν, αλλά της... συμμάχου του, Άνγκελα Μέρκελ.

Όλα αυτά, στη γελοιογραφία του Guardian:

“Ω Θεέ μου! Κοίτα όλη αυτή την καταστροφή, την απόγνωση, το χάος που έχουν οδηγήσει στην ανθρώπινη δυστυχία. Και όλα αυτά για το καπρίτσιο ενός ανθρώπου με αδίστακτη φιλοδοξία! Πρέπει να δράσουμε τώρα για να σταματήσουμε την εξέλιξη αυτής της τραγωδίας στην Ουκρανία”, λέει ο Ολάντ.

Για να του απαντήσει η Μέρκελ: “Σκάσε ηλίθιε! Αυτή είναι η Ελλάδα...”.

ΠΗΓΗ: GUARDIAN

Ένα όνειρο σεμνό και τρελό

2015: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-1
του Σερζ Αλιμί («Le Monde Diplomatique»)
μετάφραση: Βάλια Καϊμάκη
Εδώ και χρόνια, η οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται στη γηραιά ήπειρο αποτυγχάνει, στην Ελλάδα και την Ισπανία χειρότερα από ό,τι αλλού. Όμως, ενώ σε άλλες χώρες της Ε.Ε. οι κυβερνήσεις μοιάζουν να παραιτούνται μπροστά στην άνοδο της Ακροδεξιάς, ακόμα και να ελπίζουν ότι η παρουσία της εξασφαλίζει την παραμονή τους στην εξουσία, αφού τους επιτρέπει να τη χρησιμοποιούν ως φόβητρο, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το Podemos άνοιξαν μια διαφορετική προοπτική.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ εξουσία στην Ελλάδα»
 Διάλογος Ολάντ-Βαλς: «Να δεις που θα αναγκαστούμε να γίνουμε και Αριστεροί!».
 Σκίτσο του Αurel («Politis», 28.1.2015 — από τον τοίχο του Γιώργου Φαράκλα στο facebook).

Κανείς δεν έχει προχωρήσει τόσο γρήγορα στην Ευρώπη, όσο αυτοί. Από την έξαρση της οικονομικής κρίσης και μετά, έχουν πραγματοποιήσει ένα διπλό άθλο. Από τη μία φαντάζουν ως αξιόπιστοι υποψήφιοι για την άσκηση της εξουσίας. Και να ο ΣΥΡΙΖΑ που τα κατάφερε! Από την άλλη υποβιβάζουν τα σοσιαλιστικά κόμματα της χώρας τους, συνυπεύθυνα για την κρίση, σε ρόλο

Guardian

«Μην πνίξετε τον ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι το μοιραίο λάθος»

Το μεγάλο, ευρωπαϊκό ψέμα της δήθεν «ελληνικής διάσωσης» αποκαλύπτει με ένα άρθρο-παρέμβαση στον Guardian ο Sony Kapoor, καλώντας τους ηγέτες της Ευρώπης να πουν, επιτέλους το mea culpa που χρωστούν στους Έλληνες, αλλά και τους Γερμανούς, πολίτες. hellas-europe«Σταματήστε να στίβετε τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν αντοχές για μια ακόμη λάθος στροφή στην Ευρώπη» τιτλοφορεί το άρθρο του ο διευθυντής του think tank Re-Define, Sony Kapoor, εξηγώντας πώς, στην πραγματικότητα, τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων δεν «διέσωσαν» ποτέ την Ελλάδα αλλά τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
«Όταν εκδηλώθηκε η κρίση, γράφει, «οι ευρωπαϊκές ηγέτες επέμεναν σε εθνικές λύσεις για ένα πρόβλημα που, στην ουσία του, ήταν ευρωπαϊκό: το πρόβλημα της αστάθειας των μεγάλων, και ως επί το πλείστον, πανευρωπαϊκών τραπεζών. Η εμμονή αυτή ανέβασε τον τελικό λογαριασμό, καθώς οι κυβερνήσεις αρνούντο να αναγνωρίσουν πως οι τράπεζές τους ήταν ευάλωτες».
Και όταν πια οι ευρωπαίοι ηγέτες άρχισαν να εγκαλούνται πως έσωζαν τις

ΤΑ ΦΑΣΚΕΛΑ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΕΣ!!!

Η νίκη ΣΥΡΙΖΑ δρομολογεί πολιτικές εξελίξεις και στην Πορτογαλία


Το μήνυμα ελπίδας για αλλαγή, που έστειλε στην Ευρώπη η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει να εμπνέει και το πορτογαλικό κίνημα Juntos Podemos. Το νέο πολιτικό κίνημα ζητεί ρήξη με τις κατεστημένες δομές και φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε κόμμα.
Προτάγματα του Juntos Podemos (ελληνιστί: μαζί μπορούμε) είναι, μεταξύ άλλων, οι ανοιχτές διαδικασίες και η διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. Το «καυτό» θέμα των συνεδριάσεων του κινήματος είναι αυτό το διάστημα η προσπάθεια ίδρυσης ενός κομματικού φορέα. Γι' αυτό απαιτείται η συλλογή 7.500 υπογραφών και στη συνέχεια η υποβολή αιτήματος ίδρυσης πολιτικού κόμματος στο συνταγματικό δικαστήριο της Πορτογαλίας. Άρθρο που αφορά στις κινήσεις του Juntos Podemos φιλοξενεί το Deutsche Welle.
«Αντίσταση κατά της λιτότητας»
Για τον Ζοάο Λαμπρίντσα, εξέχον μέλος του Juntos Podemos, η κομματική πολιτική είναι μια «ανεξερεύνητη γη». Ο 31χρονος έγινε ευρέως γνωστός στην

Ο Σόιμπλε, ο Βαρουφάκης και ο Γκαίτε

Του Γιώργου Ανανδρανιστάκη
Όταν ρωτήθηκε ο Σόιμπλε για τις γερμανικές επιχειρήσεις, τη Ζίμενς, τη Χόκτιφ, τη Μαν, που συμμετέχουν στο 90% των ελληνικών σκανδάλων, για τον Χριστοφοράκο, που, ενώ καταζητείται στην Ελλάδα, σουλατσάρει στους Αγγλικούς Κήπους του Μονάχου, όταν τα άκουσε αυτά ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ στραβομουτσούνιασε μέχρι εκεί που δεν πάει παραπέρα. Στραβομουτσούνιασε και μετά κατέφυγε στον Γερμανό φιλόσοφο και λογοτέχνη Βόλφγκανγκ Φον Γκαίτε, ο οποίος είχε πει ότι ο «καθένας πρέπει να καθαρίζει πρώτα την αυλή του».
Να την καθαρίζει ο καθένας την αυλή του, κ. Σόιμπλε. Τι γίνεται, όμως, όταν την αυλή την έχει λερώσει μαζί μ' εμάς κι ο διπλανός μας, ο οποίος έριχνε τα λύματά του στο γκαζόν και κάποιοι από εμάς τα απορροφούσαν ευχαρίστως; Να καθαρίσουν, λοιπόν, την αυλή οι απορροφητήρες, να βάλουν όμως το χεράκι τους και οι παραγωγοί των λυμάτων, γιατί αλλιώς θα στενοχωρηθεί μέχρι και ο Γκαίτε, που ήταν άνθρωπος σοφός και δίκαιος. Σοφός, δίκαιος και φιλέλληνας, ήξερε απ' έξω κι ανακατωτά τους αρχαίους και στα εβδομήντα πέντε του έμαθε νέα ελληνικά για να διαβάσει τη δημοτική ποίηση από το πρωτότυπο.

ΕΛΛΑΔΑΡΑ ΠΑΝΤΟΥ!!!

Πάδοβα - Ιταλία: Με τον ελληνικό λαό εναντίον της Τρόικας


«Πάδοβα - Ιταλία: Με τον ελληνικό λαό εναντίον της ΤρόικαςΜε τον ελληνικό λαό εναντίον της Τρόικας», γράφει το πανό των ακτιβιστών που σήμερα το πρωί στο κέντρο της βιομηχανικής Πάδοβα συνέχισαν την εκστρατεία στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης. Τη Τετάρτη θα διοργανωθεί εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το υποκατάστημα της Τράπεζας της Ιταλίας.

 

Άρθρο 120...

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Η σύγκρουση την οποία μόνο αιθεροβάμονες φαντάζονταν ότι θα μπορούσε να αποτραπεί βρίσκεται μπροστά μας. Ύστερα από το δυναμικό ξεκίνημα της νέας κυβέρνησης με την «απόλυση» της τρόικα και μια δέσμη εξαγγελιών που, εάν εφαρμοστούν, θα σημάνουν το ξήλωμα του Μνημονίου, ήρθε η απολύτως προβλέψιμη απάντηση του ευρωσυστήματος.
Το βαρύτερο όπλο που επιστρατεύθηκε, μέχρι στιγμής, εναντίον της Ελλάδας ήταν η απειλή στραγγαλισμού των ελληνικών τραπεζών από τον Μάριο Ντράγκι. Μια ξεκάθαρα μονομερής ενέργεια, πριν καλά- καλά ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, με προφανή στόχο τον εκβιασμό της Ελλάδας ενόψει των τριών κρίσιμων κάβων που έχουμε μπροστά μας: των προγραμματικών δηλώσεων του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του έκτακτου Eurogroup της 11ης Φεβρουαρίου και της συνόδου κορυφής της Ε.Ε. στις 12 Φεβρουαρίου. Ακολούθησε η ιταμή παρέμβαση Ντάισελμπλουμ να φέρει ακόμη πιο κοντά, στις 16 αντί για τις 28 Φεβρουαρίου, το τελεσίγραφο για την «παράταση του προγράμματος», δηλαδή του Μνημονίου, υπό την απειλή της...
άμεσης διακοπής της χρηματοδότησης.
Τα διδάγματα από τις περιπέτειες των τελευταίων ημερών είναι προφανή. Η συμφιλιωτική γλώσσα και τα σήματα υποχωρητικότητας που εξέπεμψαν ορισμένα κορυφαία στελέχη της